Årsmöte den 17 April klockan 17:00

Bästa medlem!

Härmed kallas du till årsmöte i Gösta Werner Sällskapet på Påskdagen 17 april på GW museet k1.17.00. Ett årsmöte som tidigarelagts pga stadgeändring och omfattar tidsperioden 1 maj till 31 december 2021.

Dagordning för mötet bifogas.

Förutom årsmöte bjuds vi på en nyhängd Påskutställning av Ia och Hasse Karlsson som har vernissage från kl.12.00 på Långfredagen och öppet samtliga påskdagar mellan 10 och 18. Påskdagen avslutas traditionsenligt med Hans Pålssons pianokonsert kl.18.00.

I veckan efter Påskhelgen har utställningen öppet dagligen tisdag – fredag mellan13 och17, och lördag-söndag mellan 10 och 18.

Välkomna!

Styrelsen

 

DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Röstlängd
 3. Val av protokolljusterare
 4. Prövning att mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelsen
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgifter 2022
 12. Förslag till val av hedersmedlem.
 13. Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Gösta WernersVänner
 14. Övriga frågor

 

Såväl årsredovisning som revisionsberättelse finns tillgängliga på Gösta Werner Museet två veckor före årsmötet.