Årsmöte och konsert Påskdagen den 9 april från klockan 17:00

Dagordning

§1. Val av ordförande

§2. Röstlängd

§3. Val av justeringsman

§4. Styrelsens förvaltningsberättelse

§6. Revisionsberättelse

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8. Val av styrelse

§9. Val av revisor

§10. Val av valberedning

§11. Fastställande av årsavgifter

§12. Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Gösta Werners Vänner

§13. Övriga frågor

Såväl årsredovisning som revisionsberättelse finns tillgängliga på Gösta Werner Museet två veckor före årsmötet.

Efter årsmötet blir det pianokonsert med Hans Pålsson (se separat inlägg) och därefter rundar vi av med en laxsupé och vin. Den som vill deltaga på middagen kan betala 250 kronor via Swish till 123-3464013 eller BG 592-0202 senast den 4 april. Den som eventuellt inte hunnit betala medlemsavgiften kan göra det samtidigt.

Glad Påsk, och välkomna!

Styrelsen.