Årsmöte och vernissage den 17 juli klockan 16:00

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets årsmöte som sker den 17 juli klockan 17:00. Årsmötet föregås av en vernissage klockan 16:00 för en samlingsutställning med ett flertal konstnärer från Lukas Gillet som pågår fram till den 15 augusti.

Dagordning för Årsmötet

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Röstlängd
 3. Val av protokolljusterare
 4. Prövning att mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisionberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgifter för 2021/2022
 12. Val av representanter i styrelsen för stiftelsen Gösta Werners Vänner
 13. Förslag till ändring av §5 i Sällskapets stadgar att räkenskapsåret skall ändras till kalenderår fr.o.m. 2021. ”Det innebär att innevarande räkenskapsår förkortas till 2021-05-01 – 2021-12-31. En extra stämma kommer att arrangeras senare i år för att fatta ett andra slutligt beslut i samma fråga.”
 14. Övriga frågor

 

Såväl årsredovisning som revisionsberättelse finns tillgänglig på Gösta Werner Museet två veckor före årsmötet.