Verksamheten efter pandemin

I nuläget är takten för vaccinering av befolkningen, och därmed tidplanen för samhällets återgång till det normala, en smula oviss. På museet planerar vi dock för att kunna genomföra de populära sommarevenemangen. Beroende på situationen kommer vi att, liksom föregående säsong, få genomföra dem med restriktioner men i bästa fall kan vi se fram emot en säsong där situationen har återgått till det normala.

Museet ska givetvis genomföra både sommarutställning och föreläsningar på ett eller annat sätt. I tillägg till det diskuteras i museets styrelse en rad utökade aktiviteter, vilket vi ber att få återkomma till när årets program är färdigställt.

Vi ser fram emot sommaren 2021 med positiv optimism!