Anders Kompass

Om modet att vara oss själva

Per Anders Gunnar Kompass, född 25 augusti 1955 i Karlskoga, är en svensk ämbetsman som framför allt varit verksam inom Förenta nationerna (FN). Han fick 2014 stor uppmärksamhet efter sina avslöjanden av sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken, utförda av FN-personal.

Anders Kompass fick som chef för fältavdelningen inom Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, med ansvar för bland annat Centralafrikanska republiken, en rapport av en utsänd FN-utredare från hans avdelning omkring den 15 juli 2014 om påstådda sexuella övergrepp mot barn av franska fredsbevarande FN-soldater i Centralafrikanska republiken inom operation Sangaris mellan december 2013 och juli 2014. Rapporten innehöll referat av intervjuer av FN-tjänstemannen och en Unicef-tjänsteman med ett antal barn mellan 8 och 15 år, vilka hävdat att de utsatts för sexuella övergrepp i ett läger för internflyktingar i Bangui.

OHCHR hävdade att Anders Kompass hade brutit mot FN:s regelverk genom att lämna ut hemlig information till utomstående. Händelsen har officiellt av FN:s högkvarter på oklara grunder hävdats som en läcka, trots att det är fråga om brottsanmälan till en rättsmyndighet. Den 17 april 2015 stängdes han av från sitt arbete av OHCHR:s chef Zeid bin Ra’ad, vilket avslöjades av The Guardian.

En intern FN-domstol dömde den 6 maj 2015 ett utslag att suspenderingen av Anders Kompass var olaglig (”prima facie unlawful”) och att den omedelbart skulle hävas. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tillsatte efter extern press den 22 juni 2015 en utredning, vars rapport i december 2015 friade Anders Kompass.

Den 19/7 klockan 19:00 gästar han museet. Ta chansen att få en lektion i mod och integritet!