Lars Vilks porträtt

Söndagen den 7 augusti bjuder vi in till medlemsdag som ser ut som följer: 16:00 Vernissage på en ny utställning av ett antal porträtt signerade

Läs mer »

Dag Sebastian Ahlander, ambassadör

Roms undergång och vår Dag Sebastian Ahlander anställdes 1969 vid Utrikesdepartementet, varpå han 1971 blev kansliskrivare vid Utbildningsdepartementet. Åren 1973–1975 var han ambassadsekreterare i Nairobi

Läs mer »

Gudrun Schyman, partiledare

Omställning – när, var, hur, av vem och varför? Gudrun Schyman behöver ingen närmare presentation. Ibland beskriven som riksdagens bästa retoriker, ofta med skarpa inlägg

Läs mer »

Skepp Ohoj!

Peder Werner och Gunnar Jansson kåserar och underhåller på fiol och dragspel. Peder är papperskonservator, tillika son till Gösta Werner. Gunnar är utbildad violinpedagog, kammarmusiker

Läs mer »