Caj Gustafsson 15/8

Jag är världsmästare på snapsvisor

Jag heter Caj Gustafsson och är född 1940. Efter studentexamen på Högre Allmänna Läroverket i Ystad gjorde jag lumpen vid S1 i Uppsala. Därefter förberedde jag mig för att ansöka till Musikkonservatoriet i Malmö. Jag tog examen 1968 och arbetade som organist i Simrishamn till pensionen.

Efter att ha vikarierat några år, har jag ägnat mig åt att spela cello i Simrishamns Orkesterförening.

Samtidigt har jag skrivit snapsvisor och tävlat i Stockholm. Tävlingarna arrangeras av Spritmuseum och jag har varit trägen deltagare under tjugo år. Jag har blivit Svensk Mästare tre gånger och Världsmästare tre gånger. Länder, som deltager i VM är bara Sverige och Finland.

Jag kommer till museet den 15/8 och inviger er i denna ädla konst.

Välkomna!