En musikalisk mötesplats

Med en serie konserter av bland Hans Pålsson (bilden i rubriken) har museet också slagit in på en väg att bli en mötesplats för musik på Österlen.

Gösta Werners önskan, när han hörde om planerna för att grunda museet, var att det inte skulle bli som ett mausoleum över honom själv. Han ville att det skulle bli en mötesplats för kultur i alla dess former.

Museets lokal lämpar sig utmärkt för mindre konserter.