Frank Heller – en svindlande succé. Frank Orton.

Frank Orton är en svensk jurist och ämbetsman som varit domare och diskrimineringsombudsman (DO) i Sverige. Under närmare fyra år var han motsvarigheten till Chefs-JO i Bosnien och Hercegovina.

Orton har haft ett flertal projektuppdrag rörande mänskliga rättigheter för EU, FN, OSCE, SIDA och UNDP, bland annat i Armenien, Georgien, Lettland, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Sydafrika, Turkiet och Västbanken med Gazaremsan. Han var 1994-1998 förste ordförande i Europarådets European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) och 1993-1998 en av två europeiska representanter i FN:s International Coordinating Committee (ICC) of National Human Rights Institutions (NHRI). Han var The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina från våren 2000 till 2004.

Orton tog 2004 initiativet till bildandet av Frank Heller-sällskapet och är sedan 2011 sällskapets hedersordförande. Han är sedan 2015 också ordförande i Sällskapet Heimdall i Malmö.