Ivar Kreuger. Svindlare? Självmord? Henric Borgström, ekonomijournalist

Henric Borgström är en av Sveriges mest rutinerade ekonomijournalister.

Han började skriva i Lidingö Tidning 1958 med Jacob Forsell som fotograf och därefter i olika landsortstidningar. Han gjorde sin värnplikt på Försvarsstabens pressavdelning.

Efter att ha avlagt en fil. kand. i ekonomiska ämnen och statskunskap vid Lunds universitet 1970 arbetade Borgström först på Östra Småland i Kalmar, tidningens vikarie i Borgholm sommaren 1971, ekonomijournalist vid Dagens Nyheter 1972–1980.

Mellan 1980 och 1985 arbetade han vid Rapport-TV 2. Han grundade 1985 Ekonomi-Ekot och var dess chef till 1987, då han blev Sveriges Radios korrespondent vid EG i Bryssel till 1989 samt tidningen Affärsvärldens europakorrespondent i Paris till 1991. Borgström arbetade därefter som reporter på Ekonomi-Ekot i Stockholm 1991–1997, som Dagens Industris korrespondent i södra Sverige 1998–2001 och vid Sveriges Radio i Malmö 2001–2007 med bland annat aktieprogrammen i Ekonomiska klubben samt Pengar i P1.

Henric Borgström är en populär och flitigt anlitad föredragshållare, bland annat om Ivar Kreuger.

Henric Borgström gästade museet den 7 augusti 2018.