Populära föreläsare

Ett stående inslag i museets verksamhet är sommarens föreläsare. Varje tisdag med början i juli kommer en föreläsare, alltid med aktuella och intressanta ämnen. Under åren har vi gästats av konstnärer, musiker, politiker, journalister, författare och ambassadörer för att nämna några. Salen är oftast fullsatt och stämningen hög.

I rubriken Ewa-Gun Westford, polis, och på bilden ovan Bertil Svensson, programledare.