Skepp Ohoj!

Gunnar Jansson kåserar och underhåller på fiol, och Lars Holm stöttar på dragspel. Gunnar är utbildad violinpedagog, kammarmusiker och tonsättare, tillika konstmuseets ordförande. Vi kan utlova en trevlig afton i konstens och musikens anda!

Tisdag den 9/8 2022, klockan 19:00.