Skepp Ohoj!

Peder Werner och Gunnar Jansson kåserar och underhåller på fiol och dragspel. Peder är papperskonservator, tillika son till Gösta Werner. Gunnar är utbildad violinpedagog, kammarmusiker och tonsättare, tillika konstmuseets ordförande. Vi kan utlova en trevlig afton i konstens och musikens anda!

Tisdag den 9/8 klockan 19:00.