Thomas Holm föreläser om Lukasgillet och dess planscher den 6 juli klockan 19:00

Alla julgillen, från det första 1898 och framåt, har avslutats med att för året nya planscher av täckts och förklarats. Det har varit de av gillets konstnärer, som känt sig manade, som strax före julgillet träffats och därvid avbildat en utvald skara Lukasbröders öden och äventyr under det gångna året.

Åtskilliga av de äldre planscherna är ej signerade och de saknar årtal. Enligt uppgift har ibland mer än en konstnär skapat på samma plansch, vilket betonar anonymiteten men försvårar identifieringen så här i efterhand. Till god hjälp för identifiering av en del av planscherna är några fotoalbum, som sammanställts och överlämnat till jubilerande Lukrasbröder. Dessa album har i flera fall återbördats till gillet efter brödernas bortgång. Till ovärderlig hjälp har även de båda tidigare sekreterarna Hans Erlandsson och Yngve Löwegren varit i igenkännandets svåra konst.

Den 6:e juli kommer Thomas Holm och berättar den spännande historien om Lukasgillets planscher.