Åke E:son Lindman och Peter Hahne

Parallell

Utställningen är öppen från den 16:e juni klockan 13:00.

En utställning med konstnärerna Åke E:son Lindman, fotografi och Peter Hahne, måleri.

Titeln på utställningen anspelar på två konstnärer vars olika uttryck följts åt sida vid sida under många år.

Gemensamt för bådas skapande är att det inte handlar om litterära / berättande bilder utan om något som söker sig bortom orden och svaren.

Det handlar alltså inte om att illustrera det vi redan känner  utan om att framkalla något vi inte sett.

Bilder som uttrycker sig lika klart som orden till Moses ur den brinnande busken:

”Jag är den jag är”

Vernissage den 15:e juni.

Åke E:son Lindman

Född 1953 i Stockholm, utbildad vid Konstfack 1975-77 och sedan 1982 verksam som frilansfotograf med inriktning på arkitektur. Bor i Stockholm.

Grupputställningar i urval

1981 Fotografiska Museet, Stockholm

1985 FOCO, Madrid, Spanien

1989 Fotograficentrum, Örebro

2011 Moderna Museet, Stockholm

2019 Falsterbo Konsthall

2022 Konsthallen Hishult

Separatutställningar i urval

1983 Camera Obscura, Stockholm

1999 Konsthallen, Luleå

2005 Konsthallen Hishult

2007 Landskrona Konsthall, Landskrona

2011 Hasselblad Center, Göteborg

2019 Björkholmen Gallery, Stockholm

Representerad

Fotografiska Museet

Moderna Museet

Hasselblad Center

Peter Hahne

Född 1955 i Arboga.

Bor och arbetar i Malmö.

Studier

1975-77 Konstfackskolan, Stockholm

1977-83 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn

1981-82 Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

Sedan debututställningen på Galleri Wallner i Malmö 1982 utställningar hos bland andra:

Galleri 16 (Lars Boman) Stockholm

Galleri Leger, Malmö

Boibrino Gallery, Stockholm

Galleri XIII, Stockholm

Galleri Stefan Andersson (Andersson / Sandström), Umeå, Stockholm

Galleri St Olof, Norrköping

Galleri Bo Sverdén, Växjö

Galleri Aveny, Göteborg

Vida Konstmuseum (Kamras), Öland

Konsthallen, Hishult

Samt ett stort antal grupp / samlingsutställningar inom och utom landet.

Representerad

Moderna Museet, Stockholm

Nationalmuseum, Stockholm

Malmö Konstmuseum

Norrköpings Konstmuseum

Helsingborgs Konstmuseum

Höganäs Museum

Uppsala Konstmuseum

Västerås Konstmuseum

Nordiskt Konstcentrum, Finland

Lunds Universitets samlingar

Ashdod Museum, Tel Aviv, Israel

Graphische Samlung Albertina, Österike

Retretti Art Centre, Finland

Smålands Museum, Växjö

Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Statens Konstråd