Sommarprogram 2021

Sommaren 2021 bjuder på ett späckat program. Vi är stolta över att för första gången någonsin få ställa ut Lukasgillets berömda planscher, men sommaren bjuder dessutom på ytterligare två utställningar. Den ena med Lukasgillets konstnärer och den andra med KG Nilson.

Som vanligt har vi en spännande föreläsare varje tisdag kväll. En tradition som varit uppskattad i många år, och vi tror inte att denna säsong kommer att gära någon besviken.

Självklart kommer vi att följa de råd och riktlinjer som FHM kommer med, men vi hoppas som alla andra att den här sommaren ska innebära en successiv återgång till det normala.

Program

26 juni

Vernissage 15:00, Lukasplanscher

6 juli

Föreläsning 19:00

Thomas Holm, Konstnär

Lukasgillet och dess planscher

11 juli

Sista dagen med Lukasplanscher

13 juli

Föreläsning 19:00

Sixten Nordström, Musikdirektör

Stora ögonblick i musikens historia

17 juli

Vernissage 16:00, Lukaskonstnärer

20 juli

Föreläsning 19:00

Charlotte Wrangberg, Ambassadör

Från Mexiko till Köpenhamn, glimtar ur ett yrkesliv

27 juli

Föreläsning 19:00

Bob G Lind, Arkeoastronom

Ale Stenar

3 augusti

Föreläsning 19:00

Emmy Abrahamsson, Författare

Vikten av humor

10 augusti

Föreläsning 19:00

Terese Cristiansson, TV4-reporter

Resor i virusets spår

15 agusti

Sista dagen med Lukaskonstnärer

21 augusti

Vernissage 15:00, KG Nilson

27 augusti

Sista dagen med KG Nilson