Utan alger inget liv. Fredrika Gullfot, VD Simris Alg

Simris Alg grundades 2011 av Fredrika Gullfot, som började intressera sig för mikroalger under tiden hon forskade i bioteknik vid KTH i Stockholm. Det var då ett helt nytt område, där möjligheterna att använda alger för nya, miljövänliga produktionsprocesser och bättre produkter verkade närmast obegränsade.

Som inbiten ultradistanslöpare tillbringade Fredrika många ensamma timmar på långpass i naturen, där tanken på en algodling började växa fram. Fredrika bestämde sig för att lämna forskningen efter sin doktorsexamen och starta Simris Alg. Det var helt enkelt en vision som var för bra för att inte göra någonting av.

Simris Algs affärsverksamhet började med flera spännande samarbetsprojekt som visade att algodling kan göra konventionell industriproduktion både grönare och mer lönsam. Parallellt utvecklade företaget sin egen odlingsprocess, för att kunna tillverka växtbaserad omega-3 som alternativ till fiskolja och krill. I dag driver Simris Alg en toppmodern anläggning i teknikutvecklingens absoluta framkant, och har därmed bidragit till att skriva industrihistoria.