Konsten i musiken. Gunnar Jansson, tonsättare

Gunnar Jansson född och uppvuxen i Helsingborg. Utbildad violinpedagog vid Malmö Musikkonservatorium. Under nästan 40 år verksam som kammarmusiker i Malmö  SymfoniOrkester. Autodidakt som tonsättare, men har skrivit musik sedan unga år. Glädjen av att dela med sig av sitt musikaliska kunnande kom till uttryck genom konsertintroduktioner på Malmö Konserthus. Varje torsdag under 20 år, var han på plats i foajén för att kratta manegen inför kvällens konsert.

Bosatt på Viks Fiskeläge.

Gunnar Jansson gästade museet den 24 juli 2018.