Lars Vilks porträtt

Söndagen den 7 augusti 2022 bjöd vi in till medlemsdag med följande program:

  • 16:00 Vernissage på en ny utställning av ett antal porträtt signerade Lars Vilks.
  • 17:00 Informationsmöte för sällskapets medlemmar.
  • 18:00 Måltid och mingel på museet.

Utställningen, som har fått välförtjänt uppmärksamhet, pågick hela augusti.