Lars Vilks porträtt

Söndagen den 7 augusti bjuder vi in till medlemsdag som ser ut som följer:

  • 16:00 Vernissage på en ny utställning av ett antal porträtt signerade Lars Vilks.
  • 17:00 Informationsmöte för sällskapets medlemmar.
  • 18:00 Måltid och mingel på museet. Kuvertpriset blir ca 250:- inkl. dryck.

Svar om deltagande önskas senast tisdagen den 2 augusti, antingen till info@gostawerner.se eller direkt till Gunnar Jansson (ordf) på info@sonorum.se.

Väl mött den 7 augusti!