Vad gör Simrishamn för Hanöbukten? Ann-Marie Camper, marinbiolog

Ann-Marie Camper är biolog med inriktning på marin ekologi, utbildad vid Lunds Universitet. Hon har bland annat varit lärare i vattenbruk och biologi vid Östersjöskoland i Karlskrona, men också jobbat med innovation på Ideon Agro Food samt varit egen företagare.

Ann-Marie Camper är numera marinbiolog på Marint Centrum i Simrishamn där hon jobbar med olika frågeställningar som rör ”det stora blå”. Det kan handla om det kustnära fisket, nedskräpning av havet såväl som marin pedagogik riktad till barn och ungdomar.