Vår nya ordförande hälsas välkommen!

På museets årsmöte på Långfredagen tog Uno Levinsson över som ordförande i Konstmuseet Gösta Werner och Havet. Vi hälsar honom varmt välkommen!

Artikel i Ystads Allehanda 16/4 2024.