Ann Heberlein, Teologie Doktor

Vad mina hundar lärt mig om kärlek

Ann Heberlein är en svensk författare, filosof och teologie doktor. Hon har uppmärksammats för sina religionsfilosofiska verk om etik samt sin värdekonservativa kritik av mångkulturen. Hon har även författat självbiografiska och skönlitterära böcker. År 2011 utnämndes hon till ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund.

Heberlein har ofta engagerat sig i samhällsdebatten, till exempel kring det sexuella våldet mot kvinnor, kring invandringspolitiken och kring Svenska kyrkan. I januari 2017 meddelade Heberlein att hon lämnar Svenska kyrkan i protest mot ledningens samarbete med företrädare för islam, mot ett för svagt engagemang för förföljda kristna och mot kyrkans politisering.

I tillägg till hennes tydliga ställningstagande i både sexuellt våld mot kvinnor och invandringspolitik, har hon också skrivit självutlämnande böcker.

Den 5/7 klockan 19:00 inleder Ann Heberlein årets föreläsningsserie med rubriken Vad mina hundar lärt mig om kärlek. Bättre början kan vi knappast få!