Sommarutställning 2022

Den 2 juli öppnade vi 2022 års sommarutställning. Vi gästades av konstnärerna Susanne Jardeback, bland annat känd för att ha varit Nobelkonstnär 2011 och Rolf Engfelt som länge varit verksam med många utställningar runtom i Skåne.

Susanne Jardeback presenterar sig så här:

Jag arbetar i tekniker, som olja, akryl, och collage. Den koloristiska känslan är alltid starkt närvarande oavsett teknikval. Färgernas möte med olika former, leder i sin tur vidare till ett bildresultat, där betraktaren (inklusive mig själv) kommer till helt nya och outforskade miljöer. Det blir en resa in i bildens egen verklighet, där något ibland känns lite bekant för ögat, men samtidigt blir ändå till något helt nytt och eget.

Jag kommer ursprungligen från Laröd, utanför Helsingborg där jag målade olja inför Anna-Lisa Markby 1977-1980. Har därefter skolats av konstprofessor Georg Suttner 1989-2002, både utomlands, på Gerlesborgsskolan, på Baldersnäs samt i Lidingöakademin i Stockholm.

Andra lärare som också varit betydande för mig har varit bl.a Hardy Strid, Kamill Lukaszewic, prof.Claes Jurander samt Inger Wallertz. Dessa lärare har alla med sin kunskap, sitt engagemang och pedagogik bidragit till den målare jag är idag.

Jag arbetar heltid med min konst och bedriver vid sidan om mitt eget måleri, kursverksamhet i min ateljé i olje och akrylmåleri. Jag utför beställningsuppdrag där kunden har ett speciellt önskemål om kolorit och storlek för ett visst rum eller möblering. Jag anlitas till juryuppdrag för jurybedömda konstutställningar, och tillhör KRO, NVSK, BUS. Min bostad och ateljé finns utanför Ask.

Utnämndes till Nobelkonstnär 2011 och fick då uppdraget att tillverka Nobeldiplomen i ekonomi, kemi och fysik t.o.m. 2013. Det förlängdes ytterligare med ett år till 2014. Fick då skapa priset i ekonomi ännu en gång.

Hösten 2013 blev jag utnämnd till Svalövs kommuns Ambassadör för 2013-2015.

2015 fick jag uppdraget av Kungliga Vetenskapsakademien att måla den ständige sekreteraren Staffan Normarks porträtt.

Rolf Engfelt arbetar under följande programförklaring:

Tidigare har jag nog tyckt att naturen varit färdigstuderad, hört historien till, men jag har ändrat uppfattning i den frågan, eftersom naturen fortfarande tycks kunna vara en inspirationskälla för modernt måleri.

När man står inför ett motiv, i det här fallet t.ex. ett landskap, inser man ganska snart det omöjliga att återge allt. Nu får man bestämma sig huruvida man vill sträva efter en naturalistisk bild eller skapa en ny bild, där den personliga upplevelsen får komma till uttryck. Då måste man begränsa sig, förenkla, finna essensen i landskapet.

Oftast börjar det för min del med en ganska naturalistisk bild. En viss ”filtrering” sker på plats, en fältstudie kan man kalla det, som jag senare i ateljen förenkla ytterligare.

Denna förvandlings process eller abstraktionsprocess tycker jag är en spännande väg att vandra och har blivit ett arbetssätt för mig. Det är intressant att se hur långt denna process kan drivas och under arbetets gång kommer en del halvabstrakta bilder fram och i slutändan kan det bli en ytterst abstrakt bild. Ibland kan denna process leda vidare till något helt annat och då kan det bli riktigt spännande bild som lever sitt eget liv.

Periodvis kan jag också känna behov av att arbeta med idébilder, som inte vuxit fram ur en naturupplevelse. Här är man helt fri att komponera och gestalta, men även här har slutresultatet i regel försiggåtts av ett skissarbete av färg och formförhållanden som man gradvis frigör sig ifrån. För tillfället arbetar jag mest med olja och akryl, blandteknik o.s.v.men även akvarell.

Det är trots allt uttrycket som är det viktigaste, men det kan vara skönt att växla medium.