Bob G Lind, Arkeoastronom, föreläser om Ales Stenar den 27 juli klockan 19:00

Ales Stenar

Bob G Lind har under mer än 25 år studerat Ales Stenar och fascinerats av anläggningens orientering i förhållande till solens upp och nedgångar. Hans forskning har motarbetats av Riksantikvarieämbetet som, trots att inga bevis har kunnat uppbringas, fortsätter hävda att Ales Stenar är en skeppssättning från vikingatiden.

Bob G Linds teorier har över tiden vunnit allt större intresse från internationellt håll, inte minst från forskare.

Den 27 juli får vi höra den spännande historien från forskaren själv.