Charlotte Wrangberg, Ambassadör, föreläser den 20 juli klockan 19:00

Från Mexiko till Köpenhamn, glimtar ur ett yrkesliv

Charlotte Wrangberg har tjänstgjort på ambassaderna i Mexico City, Pretoria och Madrid. Hon har även tjänstgjort på Utrikesdepartementets (UD) enhet för Europeiska unionen, Afrikaenheten och enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden.

Wrangberg var ambassadör i Buenos Aires, jämväl i Asunción och Montevideo 2010-2013 samt i Aten 2013-2017. Mellan 2017-2020 var Wrangberg protokollchef på Utrikesdepartementet och ledamot av ordenskapitlet vid Kungl. Maj:ts Orden.

I september 2020 övergick Wrangberg från protokollchef vid UD till ambassadör i Danmark.