Lars Jonung 1/8

När paniken styrde politiken. Lärdomar från coronapandemin.

Tisdag 1/8 skulle Professor Ivo Holmqvist talat om Peter Boisen, Ystads mästerarkitekt. På grund av ett plötsligt sjukdomsfall är detta tyvärr inställt.

Istället kommer Professor Lars Jonung att prata om coronapandemin, en av de största hälsokriserna i modern tid. Pandemin möttes med drastiska nedstängningar i hela världen, så kallade lockdowns. De skapade en djup global kris. Var detta gigantiska experiment en korrekt reaktion av ansvariga politiker? Bör framtida pandemier bekämpas med lockdowns? Var hälsovinsterna av nedstängningarna större eller mindre än de ekonomiska, sociala och politiska kostnaderna? Professor Lars Jonung besvarar dessa frågor i en analys av nedstängningspolitikens samhällsekonomiska intäkter och kostnader. Han sammanfattar forskningen med utgångspunkt från en bok som han medförfattat. Boken, Did Lockdowns work?, publicerades i juni i år och består av en systematisk genomgång av forskningen kring nedstängningspolitiken. Det är den första boken av sitt slag på området.

Föredraget börjar klockan 19:00.

Välkomna!