Färg och ton. KG Nilson, professor och Gunnar Jansson, tonsättare

KG Nilson

KG Nilson är född i Falun 1942 och studerade vid Valands konstskola i Göteborg 1961, vid Atelier 17 i Paris 1962 och vid Konsthögskolan i Stockholm 1963-68. Samtidigt studerade han estetik, konst- och litteraturhistoria vid Uppsala universitet och tog 1966 en fil.kand examen.

1972-83 undervisade han i färglära vid Konstfackskolan i Stockholm.

1983-93 var han professor i grafisk konst vid Konsthögskolan i Stockholm.

Författare til ”KG Nilsons färglära” utgiven i två olika upplagor.

Bor i Malmö och utanför Kivik i Skåne.

Gunnar Jansson

Gunnar Jansson född och uppvuxen i Helsingborg. Utbildad violinpedagog vid Malmö Musikkonservatorium. Under nästan 40 år verksam som kammarmusiker i Malmö  SymfoniOrkester. Autodidakt som tonsättare, men har skrivit musik sedan unga år. Glädjen av att dela med sig av sitt musikaliska kunnande kom till uttryck genom konsertintroduktioner på Malmö Konserthus. Varje torsdag under 20 år, var han på plats i foajén för att kratta manegen inför kvällens konsert.

Bosatt på Viks Fiskeläge.