Krister Olofsson

Sommar 2016

Christers far lämnade efter sig en gammal lådkamera som var köpt för 100 år sedan. Den var tillverkad i England och var av enklaste slag. Laddades med ”120-film” och gav åtta knivskarpa bilder i storlek 6 x 9 centimeter. Fadern kom från en sjömanssläkt. Liksom Gösta Werner gick han till sjöss i början av 1900-talet och mönstrade på ett av alla dessa segelfartyg som gick runt kusterna. Några av Christers målningar – seascapes – har sitt ursprung från faderns fotoalbum. Andra har inspirerats av naturen i Skåne och Blekinge – landscapes.

Christer målar i en klassisk realistisk stil. Ett sätt att måla som är riskabelt att ägna sig åt, eftersom dilettanten snabbt blir avslöjad. Stilen har emellertid stått sig väl genom århundradena och tycks aldrig bli ”omodern”. Genom sina konstnärliga studier i Sverige och utomlands samt egna erfarenheter har Christer uppnått stor skicklighet. Målningarnas kompositioner och bildspråk associerar ofta till element av symbolisk innebörd vilka slår an olika strängar hos betraktarna.

Christer Olofsson har ett förflutet som domare. Under sina juridikstudier i Lund tog han även en fil. kand. med inriktning på konst. Han har gått på treårig konstutbildning och andra konstutbildningar i Sverige och utomlands. Christers obetvingliga lust att måla som manifesterades bland annat genom att teckna av arbetskamrater under malande konferenser och möten, pekade på ett framtida val. Han har sedan 1990-talet haft ett större antal utställningar i Sverige och Norge. Eftersom dessa togs emot mycket väl bestämde han sig för att sluta sitt arbete efter 36 år som domare och istället ägna sig åt att måla på heltid.