Martin Wierup, Professor, 6 augusti

Hammarskjöld och meditationsplatsen på Backåkra

Martin Wierup är professor emeritus vid SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet och har tidigare innehaft olika seniora befattningar i Sverige inom det veterinära smittskydds – och djurhälsoområdet och engagerats för en mångfald internationella expertuppdrag och även som föreläsare vid Gösta Werner Museet.

Han är bördig från Löderup på Österlen, engagerad i bygdens historia och har bl.a. dokumenterat tillkomsten av meditationsplatsen på Dag Hammarskjölds Backåkra, – ”En helgad plats på fredade ängar”.

Martine Wierup föreläser på museet den 6 augusti 2024 klockan 19:00.

Biljettförsäljning och insläpp 18:00 – 19:00.

Förköp via länken nedan.