Österlenskt och Österländskt. Leif H. Hjärre, egyptolog

Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till Leif Hjärres föreläsning Österlenskt och Österländskt.

Först verkade han i 36 år som chef för landets ledande tillverkare av moderna möbler, Gärsnäs AB. Som sådan var han med om att forma bilden av svensk design, bland annat genom att inreda Riksdagen, Rosenbad, Riddarhuset och mängder av offentliga miljöer plus alla svenska ambassader.

Mätt på framgångar kom han att fängslas av Egypten, dess kultur och historia. Som arrangör, författare och guide har han delat med sig av sina kunskaper, skrivit tre uppskattade böcker om landet och fungerat som ciceron för inemot 900 intresserade på resor. I förbifarten kom han att ansvara för inredningen av en Nobel Section vid det nya biblioteket i Alexandria.